person

Elisabeth Faxelid

Täby

Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämndens kvalitetsråd
Ersättare i Regionfullmäktige
Ledamot i Regionstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna
Ledamot i Regionstyrelsens beredning för bidrag till handikapporganisationerna

Kontakt

efaxelid@gmail.com

073-059 44 48