person
Jonas Carlsson (Foto: Erik Nordlund)

Jonas Carlsson

Ledamot i Regionfullmäktige
Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämndens kompetensförsörjningsråd
Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott