person
Thomas Magnusson

Thomas Magnusson

Solna

Ledamot i Regionfullmäktige
Ledamot i Fastighets- och servicenämnden
Ledamot i Locum AB
Ersättare i Mälardalsrådet
Ersättare i Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Ersättare i Valberedningen

Kontakt