person
Veronica Kallander

Veronica Kallander

Ersättare i Regionfullmäktige
Ledamot i Färdtjänstnämnden
Ersättare i Vårdens kunskapsstyrningsnämnd