• Hem
 • Vår politik
sida

Vår politik

Politik för patienter, resenärer och personal

 

Vi vill ha ett samhälle för alla, inte bara för de rika. Nu är det fjärde mandatperioden med borgerligt styre i Region Stockholm. Det har varit 15 år av höga konsultnotor, dyra upphandlingar och hejdlösa privatiseringar. Det behövs ett maktskifte.

Makt och resurser måste omfördelas så att kvinnor och män, fattiga och rika, ges samma möjlighet att påverka samhället och sina liv. Vi arbetar för att hålla ihop regionen genom att utjämna både hälsogapet och de ekonomiska klyftorna.

Det här är vår medicin för Region Stockholm.

 

Vård efter behov

Vänsterpartiet är emot privatiseringar av vården som ökar ojämlikheten. Ojämlikhet skapar ohälsa. Skattepengar ska gå till vård, inte till privata vinster i vårdbolag.

Vi behöver skapa bättre arbetsvillkor inom vården så att personalen vill jobba kvar. Personalen är den viktigaste resursen för att kunna öppna stängda vårdplatser. Patienter ska få vård i tid, inga fler operationer ska ställas in. Vi satsar 1,1 miljarder extra för att ge personalen högre löner, bättre scheman, fler kollegor, betald fortbildning och kortare arbetstid.

 • 1,1 miljarder extra till sjukvården och personalen.
 • Goda arbetsvillkor för sjukvårdspersonal.
 • Motverka privatiseringar – för en rättvis sjukvård.
 • Nystart för Nya Karolinska Solna (NKS) efter högerns haveri.
 • Satsning för att motverka psykisk ohälsa. Det ska finnas psykolog eller kurator på varje vårdcentral.
 • Öppna förlossningen på St. Görans 2022 och öppna upp för 1000 nya förlossningsplatser på NKS

 

En jämlik kollektivtrafik

Vår vision är en välkomnande och gratis kollektivtrafik. Som ett första steg vill vi införa gratis resor för barn och unga upp till 18 år och för pensionärer i lågtrafik.

Vi anser att det är viktigt att vi äger kollektivtrafiken gemensamt och att vi erbjuder bra villkor både för personal samt resenärer, därför vill vi successivt återföra kollektivtrafiken till offentligt ägande och drift.

 • Vi sänker priset på SLs månadskort till 860 kr. Det borgerliga styret höjer det till 970 kr.
 • Inför fria resor för barn och unga upp till 18 år samt för pensionärer i lågtrafik.
 • Fritt antal resor för dem som behöver färdtjänst.
 • Vi inför öppna spärrar och anställer fler servicevärdar för tryggare kollektivtrafik.
 • Vi tar tillbaka kollektivtrafiken från de privata utförarna. Kollektivtrafiken ska drivas offentligt.

 

Klimatet kan inte vänta

Klimatarbetet måste ha högsta prioritet och genomsyra allt. För att nå klimatmålen måste fler ställa bilen och ta bussen eller cykeln.  Vi vill bygga solceller på våra egna byggnader, öka andelen vegetarisk mat och främja cykelanvändande. Genom att införa flygstopp för politiker och tjänstemän för inrikesresor söderut minskas regionens klimatpåverkan.

 • Inför klimatnödläge i Region Stockholm och säkra att vi når Parisavtalet.
 • Flygstopp för regionens politiker och tjänstepersoner för inrikesresor söderut.

 

Kultur för yttrandefrihet, delaktighet och demokrati

I en tid då högerkrafterna vill begränsa kulturen vill Vänsterpartiet i alla sammanhang slå vakt om konstens frihet och oberoende. Vi vill öka alla människors rätt att ta del av kulturlivet. Vi anser att kulturen ska blomstra och satsar mer än det borgerliga styret.

 • Tillgången till kultur ska öka och återspegla mångfalden av invånare i vårt samhälle.
 • Stödet till kulturutövare och det fria kulturlivet ska öka genom anslag, bidrag, lokaler och förmedlare.
 • Vi satsar 25 miljoner extra till folkbildningen och stöder regionens folkhögskolor och studieförbund.

 

Hur får vi råd med detta?

Vänsterpartiet vill öka skatten med 30 öre till 12,38 kronor vilket tillför regionens verksamheter cirka 2,1 miljarder kronor mer än den blågröna koalitionen – Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet som styr Region Stockholm idag.

Vi vill också minska och omprioritera bland kostnader för exempelvis hyrpersonal och konsulter. Vi sparar pengar på minskad administration och personalomsättning och kräver tillbaks pengar från konsultföretag som skott sig på skattebetalarnas bekostnad.

Här kan du läsa vidare om vår politik och de satsningar vi vill genomföra.

Budget Vänsterpartiet Region Stockholm 2022

Kopiera länk