• Hem
 • Vår politik
sida

Vår politik

Demokratin ska styra
– inte plånboken

Sverige och Stockholm har aldrig varit rikare än i dag. Vi borde ha råd med en välfärd för alla, men rikedomarna fördelas i stället ojämlikt. I 30 år har andra partier sålt ut och privatiserat våra gemensamma resurser. Vänsterpartiet vill sätta stopp för högerns marknadsexperiment och ta tillbaka kontrollen över sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholm. Tillsammans kan vi vända utvecklingen, skapa hopp om framtiden och bygga ett mer jämlikt samhälle.

Här är några av de förslag som vi vill genomföra om vi får ditt förtroende i valet till Stockholms regionfullmäktige i september 2022.

 

En hälso- och sjukvård att lita på

Hälso- och sjukvården i Stockholm präglas av en allvarlig och farlig brist på vårdplatser, en tuff och eftersatt arbetsmiljö och ett marknadskaos där tusentals privata vårdgivare trängs i innerstaden medan stora delar av förorterna helt saknar tillgång till grundläggande vård.  Alla har samma rätt till vård, oavsett om vi bor i centrala Stockholm eller i Norra Botkyrka, i Järva eller i Södertälje.

 • Akutsjukhusen ska få ökade resurser för att kunna anställa personal och öppna stängda vårdplatser
 • Inför garanti för en barnmorska per födande kvinna i aktiv förlossning
 • En personalmiljard ger: lönelyft, betald vidareutbildning och sex timmars arbetsdag
 • Stopp för fria etableringar, bestäm demokratiskt var nya vårdcentraler ska öppnas
 • Satsa på psykisk ohälsa, vårdcentralerna ska ha psykologer och kuratorer för att kunna ge snabb hjälp. BUP måste byggas ut, inte privatiseras.
 • Ta bort avgiften för akutsjukvård för barn
 • Tandvården ska ingå i den allmänna sjukförsäkringen

 

En kollektivtrafik för alla

Vänsterpartiet vill skapa ett samhälle där alla har samma tillgång till vad regionen har att erbjuda, därför måste kollektivtrafiken prioriteras framför bilismen. Bussar, tunnelbanor och pendeltåg ska komma ofta och i tid, och plånboken ska inte styra över vem som får stiga på. Det är både feministisk, jämlik och klimatsmart politik.

 • Sänk priset på SL:s månadskort med 120 kr
 • Avgiftsfria resor för barn och ungdomar, samt för pensionärer under lågtrafik
 • Det långsiktiga målet är en helt avgiftsfri kollektivtrafik för alla
 • All kollektivtrafik bör köras av regionen i egen regi
 • Behåll personalen ombord på tågen. En kamera kan inte ersätta en människa

 

Klimatomställningen

Vi befinner oss i ett klimatnödläge, och det är endast tillsammans som vi kan möta de allvarliga hot vi står inför. Regionen måste göra mer i det gemensamma arbetet med klimatomställningen.

 • Stoppa stora motorvägsbyggen som Tvärförbindelse Södertörn och Östlig förbindelse
 • Stäng Bromma flygplats och bygg inte ut Arlanda
 • Verka för en bilfri innerstad, lägre bashastiget i tätorter samt fler och bredare cykelvägar

Här hittar du hela den regionala valplattformen 2022 

Kopiera länk