Material

Politik för patienter, resenärer och personal

I dagarna debatteras Vänsterpartiet i Stockholms läns landstings budget. I vårt budgetförslag justerar vi skatten med 30 öre till 12,38 kronor vilket tillför Region Stockholms verksamheter cirka 1,9 miljarder kronor mer än den blågröna koalitionen 2019.

Tack vare detta så skulle vi med Vänsterpartiets budget till exempel undvika en höjning av taxor inom kollektivtrafiken, men också kunna tillföra medel till en krisande sjukvård.

Genom att minska behovet av hyrpersonal kan vi omprioritera 350 miljoner kronor och genom att sänka de bäst betalda politikernas arvoden beräknas vi kunna spara 3 miljoner kronor. Vi vill också minska de administrativa kostnaderna för hälso- och sjukvårdsnämndens beställarverksamhet och trafikförvaltningen med 20 procent vilket innebär en besparing på cirka 300 miljoner kronor.

Istället vill vi satsa våra skattepengar på följande:

 • Avgiftsfri kollektivtrafik för barn och unga upp till 18 år
 • Fria resor för pensionärer under lågtrafik
 • Införa öppen spärrlinje i kollektivtrafiken
 • Tillse att den föreslagna begränsningen på 500 resor/år inte genomförs för dem som beviljats rullstolstaxi
 • Avgiftsfri sjukvård för alla barn upp till 18 år
 • En hel miljard ska satsas på att förbättra lön, arbetsmiljö, utbildning och kompetensförsörjning för landstingets personal
 • Permanenta alla pågående projekt med förkortad arbetstid med bibehållen lön på Karolinska sjukhuset, Huddinge akutmottagning och Södertälje sjukhus, och uppmuntra fler instanser att införa detta
 • Öppna alla stängda vårdplatser (idag cirka 700 stycken) så att dem som behöver vård på avdelning får det
 • Satsa 500 miljoner kronor till vårdcentralerna, för att bland annat förstärka dem med psykologer och kuratorer, möjliggöra utökade öppettider och geografiskt områdesansvar
 • Införa en certifiering för vård till våldsutsatta kvinnor
 • Avsätta medel för ökat stöd till bildningsförbund och folkhögskolor
 • Påbörja byggandet av Psykiatrins hus
 • Utreda förutsättningarna att energiförsörja landstingets fastigheter med hjälp av solceller på taken, vindenergi och bergvärme

 

Läs mer om fler satsningar i vår budget:

Kopiera länk