• Hem
 • Vår politik
sida
1 maj 2019. Foto: Torbjörn Granrot

Vår politik

Vänsterpartiet driver en rättvis, jämlik och jämställd politik i Region Stockholm. Vi tycker att alla medborgare ska ha samma rätt till sjukvård och kollektivtrafik, oavsett var i länet man bor, hur mycket man tjänar eller var man kommer ifrån. Det är dina behov som ska styra vilken vård och trafik du har rätt till, inte din plånbok eller din adress.

Vänsterpartiet fick 11,6 procent av rösterna i regionvalet 2022 och gjorde därmed sitt bästa val någonsin. Den här mandatperioden har V tagit rollen som samarbetsparti till en koalition bestående av S, C och MP, som leder regionen efter 16 år av borgerligt styre. Det innebär att vi har fått igenom en rad satsningar och reformer, och satt vårt avtryck i regionens politik.

Vänsterpartiets budgetförslag för Region Stockholm 2023

Vänsterpartiets 44-punktsprogram som förhandlats fram med S/C/MP-koalitionen

En hälso- och sjukvård att lita på

Sjukvården i Stockholm präglas av högerns privatiseringar och marknadsexperiment som har gått längre än i någon annan region i landet, dyra felsatsningar och kroniskt underfinansierade sjukhus. Det vill Vänsterpartiet ändra på. Genom att prioritera vårdens kärnuppgifter framför vårdbolagens vinstmarginaler kan vi skapa en mer jämlik region, där alla har likvärdig tillgång till sjukvården.

 • Satsa på sjukhusen. Det moderata styret har tvingat akutsjukhusen att förhålla sig till svältbudgetar i många år. De behöver mer resurser för att kunna skapa en hållbar arbetsmiljö och öppna fler vårdplatser.
 • Satsa på personalen. Tillsätt en kriskommission för arbetsmiljön i vården, tillsammans med facken. Höj ingångslöner och inför lönetrappor. Inför sex timmars arbetsdag i förlossningsvården.
 • Vi behöver ta tillbaka kontrollen över sjukvården och ekonomin. Därför ska vi reformera eller avveckla vårdval som fungerar dåligt.
 • Ökad etableringskontroll. Det ska vara upp till regionen var det behövs nya vårdcentraler, inte marknaden.
 • Ta tillbaka 1177 i egen regi. Stockholm är den enda regionen i Sverige med privatiserad sjukvårdsrådgivning.
 • Stopp för vårdbolagens gräddfiler. Ta bort nätläkarnas fördelar, förbjud parallella köer för patienter med privat sjukförsäkring och kräv öppen bokföring av alla företag som driver skattefinansierad vård.

En kollektivtrafik för alla

Vänsterpartiet vill skapa ett samhälle där alla har samma tillgång till vad regionen har att erbjuda. Därför måste kollektivtrafiken prioriteras framför bilismen. Bussar, tunnelbanor och pendeltåg ska komma ofta och i tid, och plånboken ska inte styra över vem som får stiga på. Det är både feministisk, jämlik och klimatsmart politik.

 • Sänk taxan. Med Vänsterpartiets budget kostar ett SL-kort 860 kronor i månaden. Barn och unga upp till 20 år reser fritt året runt och pensionärer reser fritt i lågtrafik.
 • Behåll tågvärdarna. Att ersätta tågvärdarna med övervakningskameror är en dålig reform som vi vill stoppa omedelbart.
 • Ökad trygghet. Återinför ombordpersonal på Tvärbanan, Nockebybanan och Nynäsbanan. Säkerställ att det finns tillräckligt med utbildad personal i hela kollektivtrafiken.
 • Färre privatiseringar. Vi vill att SL ska köra sina egna bussar och tåg, i stället för att upphandla privata aktörer.
 • Mer tillgänglig färdtjänst. Även den som åker färdtjänst har rätt att röra sig fritt. Ta bort gränsen på 300 fritidsresor per år och slopa avgiften för resor längre än tre mil.

Klimatomställningen kan inte vänta

Vi befinner oss i ett klimatnödläge och det är endast tillsammans som vi kan möta de allvarliga hot vi står inför. Därför måste regionen göra mer i det gemensamma arbetet med klimatomställningen.

Här kan du läsa Vänsterpartiet Stockholms omställningsplan.

 • Nej till nya motorvägar. Projekt som Tvärförbindelse Södertörn och Östlig förbindelse leder till ökat bilberoende och högre utsläpp av växthusgaser, och borde alltså inte genomföras.
 • Stäng Bromma flygplats och bygg inte ut Arlanda.
 • Verka för en bilfri innerstad, lägre bashastigheter i tätorter samt fler och bredare cykelvägar i hela regionen.

 

Kopiera länk