Klimat
Barn bakpå en cykelkärra.

Cykla för klimatet

Bygg cykelmotorvägar och ge cyklister betalt

 

Vi måste bygga fler cykelvägar och samtidigt få fler att ställa bilen och välja cykeln om vi ska nå klimatmålen.

Cyklingen i Stockholm ökar med 55 procent men infrastrukturen hänger inte med. 7 av 10 skulle kunna cykla till jobbet på under 30 minuter, men då behövs nya cykelvägar och trevligare cykelmiljö.

För att få fler att cykla vill vi ge cyklister betalt

I Nederländerna får en cykelpendlare dra av 19 cent per kilometer på skatten. Det motsvarar 2,20 kr per kilometer vilket blir 9 800 kronor per år för den som cyklar 1 mil till jobbet varje dag.

Skapa en cykelvänlig innerstad

Alla som har cyklat vid Slussen vet hur trångt det är.

  • Stäng av Skeppsbron för bilar så att bussar och cyklister kommer fram.
  • Stäng en fil på Munkbroleden för bilar och låt cyklar köra där.
  • Gör Centralbron till ett säkert promenadstråk.

Satsa på infrastrukturen och framkomligheten

  • Inför gröna vågen för cyklister.
  • Bygg cykelmotorvägar, fyrfiliga cykelbanor för alla typer av cyklister.
  • Cykelvägar ska vara tydligt separerade från bilvägar och trottoarer för att öka säkerheten.
Kopiera länk