Kollektivtrafik

Låt SL köra all kollektivtrafik

PRESSMEDDELANDE

Idag beslutar Trafiknämnden i Region Stockholm om vilka företag som ska få köra Roslagsbanan och bussar i Norrort. Vänsterpartiet menar att det blir svårt att samordna kollektivtrafiken med många olika aktörer. Därför vill de att SL kör all kollektivtrafik själva.

– Folkhälsomyndigheten uppmanar oss att hålla avstånd men ändå är flera SL-bussar överfulla, bland annat på Järvafältet som är hårt drabbat av coronaviruset. Det blir svårt att styra trafiken efter behov med många olika aktörer. Det hade varit enklare om SL körde all trafik själva, säger Anna Sehlin, regionråd (V) Region Stockholm.

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om tilldelning på Trafiknämnden i Region Stockholm tisdag 12 maj. De menar att upphandlingarna leder till sämre arbetsvillkor för personalen.

– För varje upphandling blir det sämre och sämre för de anställda. Det är så de privata företagen tjänar pengar, de skär ner på personalen, säger Anna Sehlin.

På lokalbanorna fanns tidigare en konduktör men de är ersätta av betalstolpar. På Roslagsbanan finns det fortfarande tågvärdar.

– Vi vill ha tågvärdar på alla lokalbanor så att trafikanter och personal känner sig trygga och säkra. Om någon blir sjuk eller om det händer en olycka så ska inte en lokförare stå ensam med allt ansvar.

Vänsterpartiet vill att personalen ska följa med till det nya företaget som vinner upphandlingen.

– Upphandlingar skapar osäkerhet och stress hos personalen. Det är personalen som har kompetens och ser till att tågen rullar. De är värdefulla. Tidigare har vi sett att bolagen pressar löner och säger upp personal. Företagen måste följa LAS, kollektivavtal och meddelarfriheten ska gälla alla.

Anna Sehlin menar att upphandlingarna kostar mycket pengar.

– Trafikförvaltningen har massa anställda som arbetar med upphandlingar men de har ingen personal som kör trafiken och då tappar de kompetens. Vi vill att SL ska köra all kollektivtrafik i egen regi.

Kontakt
Torbjörn Granrot, pressekreterare, 070-737 49 46, [email protected]

Kopiera länk