Politik
Catarina Wahlgren (V) gruppledare. Foto: Erik Nordlund

V: Strandkliniken ska inte bedriva någon vård alls

Idag tas beslut rörande den privata gynmottagningen Strandkliniken som har avtal med Region Stockholm.

Kliniken misskötsamhet har uppmärksammats av flera medier och enligt en artikel i Sveriges Radio har kliniken anmälts hela 45 gånger till IVO – inspektionen för vård och omsorg, och Patientnämnden av patienter som på olika sätt farit illa. Sveriges Radio hade också varit i kontakt med en patient som hamnat i koma efter ett ingrep på Strandkliniken.

Vänsterpartiet var tidigt ute med att regionen bör säga upp samtliga avtal med Strandkliniken, inte enbart tidigare avtal om abort och nu rörande annan gynekologi som kliniken själva föreslagit.

–  Inte ens nu, när det uppdagats att så många kvinnor farit illa, verkar regionen vilja säga upp alla avtal. Det är ett systemfel som kostar onödigt mycket lidande och skattepengar, säger Catarina Wahlgren, ledamot i avtalsutskottet i Region Stockholm där ärendet beslutas om idag.

Region Stockholms Avtalsutskott tar idag beslut om att godkänna Strandklinikens, företaget Kibele ABs, uppsägning av avtal gällande viss gynekologi Något kliniken själv inkom med efter att media granskat verksamheten, men de har fortfarande kvar avtal inom basal gynekologi.

Vänsterpartiet kommer därför yrka på att regionen säger upp samtliga avtal då patientsäkerheten inte kan anses säkrad.

För ytterligare information

Catarina Wahlgren, V, ledamot i Avtalsutskottet

070-737 54 18

Marre Mayr, tf kommunikation

070-737 65 60

Vänsterpartiet i Region Stockholm
Vi vill ha ett samhälle för alla, inte bara för de rika. Välfärden ska gå att lita på. Vården ska vara tillgänglig för alla och personalen ska ha bra arbetsvillkor. Kollektivtrafiken måste fungera bättre. Barn och ungdomar ska få fria SL-kort och pensionärer ska få resa fritt i lågtrafik. Alla barn ska ha rätt till kultur. Vi har en vision om ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Kopiera länk