Sjukvård

Efter abort-stoppet: Klinik tvingas sluta med all gynekologi

Catarina Wahlgren (V), gruppledare region Stockholm

Sedan den 21 april har vi frekvent uppmärksammat den av kvinnor kritiserade gynmottagningen Strandkliniken. Alltför många har vittnat om dåligt bemötande och i reportage i Sveriges Radio vittnar patient som hamnat i koma efter ingrepp samt att hela 45 anmälningar inkommit till IVO – Inspektionen för vård och omsorg och Patientnämnden rörande samma klinik.

Fram till april så har kliniken även genomfört aborter. Något som då sades upp av Region Stockholm, men resterande avtal rörande basal gynekologi kvarstod. Vi i Vänsterpartiet här i regionen har hela tiden ansett att om det framkommit så allvarlig kritik så borde samtliga avtal utredas och sägas upp. Detta då det gått alldeles för lång tid sedan de första anmälningarna inkommit och utredningen är klar – under tiden riskeras fler kvinnors hälsa.

Sådana här kritik måste utredas skyndsamt och hela systemet som Region Stockholm använder sig av med en stor mängd privata vårdgivare som man inte hinner ha en seriös överblick över är inte bra.

Nu har regionen vänt i frågan och samtliga avtal plötsligt sagts upp. Hade det hänt utan våra påtryckningar?!

”Vänsterpartiet har, när frågorna varit uppe i hälso- och sjukvårdsnämnd och i avtalsutskott, krävt att alla avtal med Kibele AB ska upphöra, men blivit nedröstade.

– Det har kommit in så många anmälningar som visat på så stora brister att det är inte en patientsäker verksamhet. Vi vill inte att fler kvinnor ska bli lidande, säger Catarina Wahlgren (V).

Nu har de alltså fått sin vilja fram, till slut.”

Läs hela artikeln här!

Kopiera länk