Ekonomi

V: Tandläkarfusket måste få ett slut

 

Vänsterpartiet har sedan länge varnat för de allvarliga bristerna i kontrollen av den regionfinansierade vuxentandvården. De hittills mycket begränsade kontrollerna som genomförts av regionen har nyligen avslöjat ett omfattande fusk bland utövarna, både privata tandläkarföretag och folktandvården. Fusket måste få ett slut.

En stor folkopinion vill se förändringar och ett slut för fusket. Detta görs enbart om kontrollerna för fusket blir mer omfattande och skyldiga hålls ansvariga. Vänsterpartiet anser att det är det enda vägen att gå för att vinna tillbaka allmänhetens förtroende för vuxentandvården.

Grundproblemet är att man tillåter marknadsmekanismer styra denna viktiga del av tandvården. De människor som behöver denna typ av tandvård ska inte utsättas för risken att bli utnyttjade, felbehandlade och i värsta fall tvingas lida. Tandvård är dessa människors rättighet. Därför anser Vänsterpartiet att den regionfinansierade vuxentandvården på sikt bör skötas i egen regi genom folktandvården med ett icke-marknadsstyrt reglemente. Vi kommer att arbeta för en sådan förändring genom lagstiftningsförslag på nationell nivå.

– Vi vill att de tandvårdsföretag och tandläkare som fuskat med behandlingar och fakturor i syfte att öka sina inkomster inte bara görs återbetalningsskyldiga utan också polisanmäls för stöld av offentliga medel, säger Kerstin Pettersson (V), ledamot i regionfullmäktige.

Alla patienter inom den regionfinansierade vuxentandvården som haft en tandläkare som deltagit i fuskandet med behandlingar och fakturor måste ges en möjlighet till kontroll och en ny tandvårdsbehandling om så krävs på grund av felbehandling.

Utöver detta vill vi i Vänsterpartiet att tandvårdsberedningen beslutar om förbättrad kontroll och vi betonar vikten av att alla företag som fuskat med redovisningarna år 2019 avslöjas och offentliggörs. Det måste bli känt för patienterna så att de kan anlita en tandläkare som inte har för avsikt att utnyttja, och i värsta fall åsamka lidande, för patienten.

Kopiera länk