Politik

V kritiska till att husläkarjourer i Väsby inte blir av

Den blågröna majoriteten i regionen sviker sitt vallöfte till de boende i Upplands Väsby och Sigtuna, menar Vänsterpartiet.

När närakuten flyttades från Löwenströmska sjukhuset till Sollentuna lovades medborgarna att det skulle finnas kvar en husläkarjour för att se till att vårdbehovet fortfarande kunde tillgodoses för de boende i Upplands Väsby och Sigtuna. Inför valet 2018 var alla lokala politiska partier, från vänster till höger överens om att en sådan vård skulle garanteras.

Nu ser vi hur majoriteten väljer att svika det löftet. I augusti 2019 presenterades ett gemensamt förslag från den blågröna majoriteten om att upprätta en husläkarjour för att täcka upp det vårdbehov som uppstått efter att närakuten på Löwenströmska flyttat till Sollentuna. Vi i Vänsterpartiet tyckte då att förslaget var bra men motsatte oss att det skulle ske genom privata vårdval och avtal och ville att husläkarjouren skulle drivas i regionens egen regi.

Vi har otaliga exempel på hur privata aktörer drar sig ur vårdsatsningar de inte finner ekonomiskt fördelaktiga och så blev fallet även här. Vinstintresset gick före befolkningens behov och idag ser vi inget intresse hos de blågröna för att tillgodo se det vårdbehov som fortfarande föreligger. De blågröna ändrade sin ståndpunkt efter att de privata vårdföretagen dragit sig ur och hävdar idag helt plötsligt att det inte finns något behov av en husläkarjour. Resultatet blir då att en husläkarjour för Upplands Väsby och Sigtuna uteblir.

Det finns vårdcentraler i Upplands Väsby, Märsta och Sigtuna men ibland behövs mer akut vård och det är inte särskilt tryggt att hänvisas till närakuten i Sollentuna som ligger 30 minuter bort med tåg från Märsta station och nästan en hel timmes restid bort från Sigtuna. Även till husläkarjour är det långt om man bor i Upplands Väsby, Märsta och Sigtuna. Närmaste husläkarjour finns i Jakobsberg eller Täby.  Det innebär en timmes resväg med kollektivtrafik från Märsta station. Bor man i Sigtuna tar det ytterligare 30 minuter innan man får den vård man behöver. Det är helt orimligt att sjuka och svaga personer ska tvingas till flera timmars resa för att nå vård. Patientunderlag saknas inte – bortsett från över 90 000  invånare i Sigtuna och Upplands Väsby så har man dessutom en nettoinpendling av arbetare.

Det är väldigt frustrerande att se hur den blågröna majoriteten förbiser både opinion och politisk vilja för att tillgodose privata vårdgivare med enbart vinstintresse i sikte. Grunden i hälso- och sjukvård ska vara ett nätverk runt patienten, vilket kräver en sammanhållen helhet som gör det lätt för patienten att hitta rätt. Behovet av en husläkarjour här är stort och omfattande. Den blågröna majoriteten borde snarast prioritera att kommunerna får den vård den förtjänar och behöver. Upplands Väsbys och Sigtunas invånare har rätt till en nära och patientsäkervård. En vård som inte styrs av vinstintresse.

Catarina Wahlgren (V), gruppledare region Stockholm

Niklas Andersson, gruppledare (V) i Sigtuna

Anders Rosen, gruppledare (V) i Upplands Väsby

Catarina Wahlgren, gruppledare (V) i region Stockholm

Texten finns även att läsa här

Kopiera länk