Material

Vänsterpartiets budgetreservation 2021

Vänsterpartiets budgetreservation (002)

Vänsterpartiet i Region Stockholm tror och vet att en annan politik är möjlig, önskvärd och nödvändig.
Vi måste säkerställa en jämlik och jämställd sjukvård där resurserna kan styras till behoven. Där en modern
styrning minskar administrationen, frigör resurser till vårdarbete och ökar arbetsglädjen. Där varslen dras tillbaka
och arbetsvillkoren förbättras. Sjukhusavtalens blott enprocentiga uppräkning tvingar fram ett val mellan
minskad personal eller uteblivna lönehöjningar.

Vi behöver omfördela och satsa nya resurser för att ge personalen högre löner, bättre scheman, fler kollegor, betald fortbildning och kortare arbetstid.

Vi måste ta tillbaka och driva kollektivtrafiken i egen regi med goda arbetsvillkor för de anställda. Fler regioninvånare
bör resa med kollektivtrafiken och färre med egen bil. Det är den största åtgärden regionen kan göra för
att minska klimatutsläppen. Kollektivtrafiken måste förstärkas och byggas ut för att fler ska få plats och kunna
resa med den. Då måste varje skatte- och intäktskrona gå till kollektivtrafiken, inte till vinster i de bolag som idag
kör kollektivtrafiken åt regionen.

Alla förslag vi lägger utgår från att vi vill omfördela makt och resurser så klyftor utjämnas och regionen håller ihop. Fattig eller rik, kvinna eller man, gammal eller ung – varje människa ska få möjlighet att påverka sitt liv och sitt samhälle. Alla förslag utgår också från att verksamheterna ska klimatanpassas och vara långsiktigt ekologiskt hållbara. Vänsterpartiets budgetförslag är ett steg på vägen mot framtiden, skrivet utifrån ett socialistiskt, feministiskt och ekologiskt perspektiv.

 

Kopiera länk