Nyheter

Gör det inte dyrare för redan ekonomiskt utsatta

PRESSMEDDELANDE: Den blågröna majoritetens budgetbesparingar slår hårt mot funktionsnedsatta. Vid budgetfullmäktige idag kräver Vänsterpartiet och Socialdemokraterna därför att beslutet om att införa hjälpmedelsavgifter och slopandet av högkostnadsskyddet gällande hjälpmedel ska skickas på återremiss.

Konsekvensanalysen av dessa förändringar har varit oerhört bristfällig, trots att detta drabbar en av de mest utsatta grupperna i samhället. Det saknas till och med kunskap om i vilken omfattning högkostnadsskyddet används samtidigt som det inte görs någon analys av vilka konsekvenser förändringarna har för jämlikheten i regionen. Dessutom har dialogen med patient- och brukarorganisationer varit undermålig, säger Anna Sehlin (V), oppositionsråd.

Med anledning av detta anser vi att förslaget ska återremitteras för att kompletteras med såväl en gedigen konsekvensanalys av effekter för denna ekonomiskt redan utsatta grupp samt en återupprättad dialog med funktionsrättsrörelsen.

Att kräva återremiss, och bryta upp ett budgetförslag, ska inte göras i onödan. Det kräver speciella villkor och omständigheter. Vänsterpartiet anser att majoritetens förslag är en så pass allvarlig försämring att det är vårt ansvar inför regionens invånare att kräva en återremiss.

– Vi kommer alltid vara ett parti som värnar om att förbättra livsvillkoren för redan utsatta grupper och kommer aldrig ställa oss bakom förslag som försämrar människors ekonomi och minskar deras livsutrymme, säger Anna Sehlin.

Amra Hasanov
Pressekreterare
070-737 41 16
[email protected]

Vänsterpartiet i Region Stockholm
Vi vill ha ett samhälle för alla, inte bara för de rika. Välfärden ska gå att lita på. Vården ska vara tillgänglig för alla och personalen ska ha bra arbetsvillkor. Kollektivtrafiken måste fungera bättre. Barn och ungdomar ska få fria SL-kort och pensionärer ska få resa fritt i lågtrafik. Alla barn ska ha rätt till kultur. Vi har en vision om ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Kopiera länk