Sjukvård

PRESSMEDDELANDE: Risk- och prioriterade grupper kan bli utan covid-19 vaccin

Vaccination mot covid-19 får inte sluta i samma kaos som uppstått kring provtagningen för pågående covid-19-infektion i Region Stockholm. Vänsterpartiet ser med oro på regionens planering inför den kommande vaccineringen av befolkningen.

Vi har informerats om att Stockholm, i likhet med andra regioner, utgår ifrån vaccineringen mot säsongsinfluensa i sin planering. Det inger dessvärre inget större förtroende. Vi vill ha tydlighet kring vem som har huvudansvaret och på vilket sätt regionen kommer säkra att prioriterade grupper får förtur till vaccinet. Dels har vi fått rapporter om att det på vissa håll uppstått köbildning i samband med influensavaccineringen, dels har systemet uppenbarligen inte fungerat då vaccinet inte har räckt till alla som velat vaccinera sig.

– När privata vårdgivare har fått sköta testningen av covid-19 har vi sett prioriterade grupper tappas bort. Därför vill vi ha en försäkran från regionens håll att det kommer ställas krav på privata vårdgivare att se till att prioriterade- och riskgrupper får vaccinet först, säger Anna Sehlin, oppositionsråd (V) i Region Stockholm.

När det gäller provtagning för pågående infektion har vi under året sett hur personer utan riskfaktorer kunnat få förtur till testning genom att söka sig till privata vårdgivare, samtidigt som regionens egen provtagningskapacitet inte ens räckt till för att testa de högst prioriterade grupperna. Vi befarar att liknande situationer skulle kunna uppstå gällande vaccineringen om inte regionens kontroll och planering stramas upp.

– Vi skulle gärna se att Region Stockholm inspirerades av Tysklands exempel. Där är arbetet med att bygga upp en infrastruktur för vaccinering mot covid-19 redan i full gång och planen är att börja vaccinera i december. Vi vill understryka att det är ett politiskt ansvar att se till att rätt förutsättningar finns på plats för att vaccinationerna ska kunna utföras på ett effektivt, säkert och rättvist sätt. Hittills har den styrande blågröna koalitionen i regionen dock visat sig vara ovillig att ta det ansvar som krävs, säger Anna Sehlin.

Amra Hasanov
Pressekreterare
070-737 41 16
[email protected]

Kopiera länk