Ekonomi
En vit kvinna med ett barn sitter på en brits. Framför dem sitter en sjuksköterska i blå sjuksköterskekläder och lutar sig fram och undersöker barnet.

Vänsterpartiets budget 2024

Vänsterpartiets budget 2024 för Region Stockholm skyddar sjukvården och kollektivtrafiken från stora nedskärningar i ett oerhört tufft ekonomiskt läge. Den långsiktiga satsningen på stärkta och mer tillgängliga vårdcentraler fortsätter. Personalen i både vården och trafiken står i fokus och vi återinför tågvärdarna på pendeltågen.

Vänsterpartiet samarbetar med S/C/MP-styret i Region Stockholm. Inför 2024 har vi budgetförhandlat med Mittenkoalitionen. Vi är stolta över vårt avtryck i den budget som kommer att styra Region Stockholms verksamheter nästa år. Men för att vara tydliga med våra prioriteringar lägger vi också ett eget budgetförslag.

Vänsterpartiets budget 2024 i korthet
  • Skatten höjs med 48 öre, till 12,56 procent
  • Ingen höjning av SL-kortet
  • Hjärt- och kärlcentrum vid Södertälje sjukhus under 2024
  • Mer resurser till primärvården (275 miljoner kronor mer än Mittenkoalitionens budget)
  • 200 miljoner kronor till personalsatsningar i dygnet runt-verksamheter
  • Återinfört högkostnadsskydd för tekniska hjälpmedel
  • Tre nya vaccinationsmottagningar i regionens regi
  • Återinförda tågvärdar på pendeltågen
  • 37 miljoner kronor i utökade klimatinsatser
  • 55 miljoner kronor i utökat stöd till folkhögskolor, studieförbund och kulturliv
Ekonomisk kris

Region Stockholm, liksom alla andra regioner i landet, står inför enorma ekonomiska problem nästa år. Det beror på inflationskrisen, vilket bland annat leder till skenande kostnader för pensioner. Det beror också på regeringen och Sverigedemokraternas val att lämna välfärden i sticket.

Undvika nedskärningar

Den viktigaste prioriteringen just nu är därför att undvika varsel och nedskärningar, samtidigt som viktiga långsiktiga reformer i sjukvården får fortsätta. Det handlar bland annat om att fortsätta öka primärvårdens andel av den totala sjukvårdsbudgeten så att fler kan få en fast kontakt med en läkare på sin vårdcentral, och att ställa om de delar av den privatiserade specialistvården som fungerar sämst till mer hållbara vårdformer.

Frysta SL-taxor och tågvärdar

I kollektivtrafiken fryser vi SL-priserna (månadskort 970 kronor). Vi återinför tågvärdarna på pendeltågen, eftersom avvecklingen är den största anledningen till personalflykten och de omfattande problemen i pendeltågstrafiken det senaste året.

Hela vår budget för 2024 kan du läsa här (pdf).

Regionens budget klubbas på regionfullmäktige 7-8 november. När Vänsterpartiets budgetförslag faller kommer V att rösta på Mittenkoalitionens budget.

Kopiera länk