person
Ann Marie Engel (foto: Erik Nordlund)

Ann-Marie Engel

Ledamot i Regionfullmäktige
Ledamot i Kulturnämnden
Ersättare i Trafiknämndens beredning för pilotförsök inom kollektivtrafiken
Ledamot i Valberedningen
Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämndens tandvårdsberedning
Juryman i 1:a gruppen för tryckfrihetsmål