person
Porträttbild av Anna Sehlin

Anna Sehlin

Stockholm

Oppositionsregionråd
Ledamot i Regionfullmäktige
Ledamot i Arbets- och personalutskott
Ordinarie i Länsplane- och samhällsplaneringsutskottet
Ordinarie i Trafiknämnden
Ordinarie i Landstingshuset i Stockholm AB
Ledamot i Mälardalsrådet styrelse
Ledamot i LISAB/produktionsutskottet

Kontakt

Anna Sehlin

Brinner för miljö och klimat och vikten av en fungerade och utbyggd kollektivtrafik.

VARFÖR ÄR DU VÄNSTERPARTIST?

För att jag tror på alla människors lika värde. Jag tror att det går att skapa ett samhälle som bygger på solidaritet, ekologisk hänsyn och en rättvis fördelning av resurser.

VARFÖR ÄR DU ENGAGERAD I LANDSTINGSPOLITIKEN?

För att jag vill att Stockholmsregionen utvecklas till en region där kollektivtrafiken är förstahandsval, där det finns bostäder för alla, även dem med låga inkomster och där skillnaderna mellan områden och människor minskar.

VILKA FRÅGOR BRINNER DU FÖR?

Frågor som rör miljö, klimat och hälsa. Vilket i sin tur inkluderar frågor kring hur vi reser, hur vi bygger och hur vi tar hand om vår miljö och värnar om den.