person

Catarina Wahlgren

Norrtälje

Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledamot i Regionfullmäktige
Ledamot i Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje
Ersättare i Regionstyrelsens arbetsutskott
Ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämndens psykiatriutskott

Kontakt