person

Catarina Wahlgren

Norrtälje

Gruppledare
Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledamot i Regionfullmäktige
Ledamot i Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje
Ersättare i Innovations- och utvecklingsutskottet
Ersättare i avtalsutskottet
Ledamot i Långtidsutredning för sjukvård

Kontakt

Catarina Wahlgren

Politiskt aktiv sedan 1990 och brinner för barn och ungas rättigheter.

VARFÖR ÄR DU VÄNSTERPARTIST?

Jag tror på alla människors lika värde och vill arbeta för en mer jämställd och jämlik värld i det stora och i det lilla.

VARFÖR ÄR DU ENGAGERAD I LANDSTINGSPOLITIKEN?

Frågor om människors hälsa och tillgång till vård och stöd i livets svåra situationer är frågor som är viktiga att påverka för att åstadkomma det jämställda, jämlika samhälle jag brinner för.

VILKA FRÅGOR BRINNER DU FÖR?

Jag brinner för frågor som rör människor som på olika sätt diskrimineras eller har svårt att göra sin röst hörd i dagens egoistiska samhälle. Det kan handla om kvinnors rätt till en jämställd vård, barns rätt att bli tagna på allvar, bemötande av hbtq-personer, psykiskt sjukas möjligheter att påverka sin vård och tillgänglighet till vårdutbudet för landsbygdsbefolkningen.