person

Jonas Lindberg

Stockholm

Ledamot i Regionfullmäktige
Ordinarie i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ordinarie i Beredning för valfrihet och tillgänglighet
Ordinarie i Vårdens Kunskapsstyrningsnämnd
Ledamot i Långtidsutredning för sjukvård

Kontakt

Jonas Lindberg

Arbetar som specialistsjuksköterska.

VARFÖR ÄR DU VÄNSTERPARTIST?

Därför att Vänsterpartiet är det bästa verktyget att organisera sig i för att förändra samhället till ett mer jämlikt och jämställt sådant. Det finns gott om underlag och forskning på att samhällen med ökad jämlikhet, större offentlig sektor och mindre klyftor är bäst på att ha stor tillit mellan sina medborgare, färre brott och ökad livskvalité. Vi mår alla bättre av jämlikhet och ett sådant samhälle bejakar de bättre sidorna i människor. Det är i grunden en fråga om demokrati - att principen en människa en röst - ska gälla på betydligt fler områden än idag.

VARFÖR ÄR DU ENGAGERAD I LANDSTINGSPOLITIKEN?
För jag tror att jag med mitt engagemang och bakgrund kan jobba för att sjukvården i Stockholm kan bli betydligt vassare och bättre på att kompensera för de stora ojämlikheter vi ser i samhället. Jag har jobbat inom sjukvårdstrukturen i SLL i 10 år och har bra insikt i hur den fungerar och vilka utmaningar som finns. Den största handlar om personalen och att satsa på goda arbetsvillkor framför bemanningsföretag, konsulter och dyra vårdval. OPS-avtalet för Nya Karolinska liknar idag ett sms-lån som drabbar skattebetalarna.
VILKA FRÅGOR BRINNER DU FÖR?
Bättre arbetsvillkor för sjukvårdspersonalen och en bättre styrning av hälso- och sjukvården som bygger på tillit och sjukvårdens etik och mindre av ekonomiska styrmodeller.