person
Lisa Rasmussen

Lisa Rasmussen

Nacka

Ledamot i Regionfullmäktige
Ledamot i Regionstyrelsens arbets- och personalutskott
Ledamot i Tillväxt- och regionplanenämnden
Ersättare i Regionstyrelsen

Kontakt