person

Staffan Norberg

Södertälje

Ledamot i landstingsfullmäktige
Ersättare i Samhällsplaneringsutskottet
Ordinarie i Innovations och utvecklingsutskottet
Ersättare i Tillväxt- och regionplanenämnden
Ersättare i Landstingshuset i Stockholm AB

Kontakt

Staffan Norberg

VARFÖR ÄR DU VÄNSTERPARTIST?

Ett samhälle där skillnader minskar är ett bättre samhälle än ett där de ökar. Välfärd, som exempelvis sjukvård och kollektivtrafik, sköts bäst gemensamt

VARFÖR ÄR DU ENGAGERAD I LANDSTINGSPOLITIKEN?

Vår sjukvård ska vara rättvis och jämlik för alla efter behov. Sjukvård och välfärd är ingen vanlig marknad och sjukdom ska inte gå att profitera på. Våra skatter ska användas till bättre verksamhet och inte till vinster.

VILKA FRÅGOR BRINNER DU FÖR?

Jag har reagerat på den skandalösa hanteringen av våra skattepengar vid Nya Karolinska sjukhuset som har en besk bismak av korruption. Pendeltågen i länet måste skötas och underhållas så att systemet inte som nu havererar med jämna mellanrum. Låt tänderna bli en del av kroppen även i sjukförsäkringen