person

Staffan Norberg

Södertälje

Ledamot i Regionfullmäktige
Ledamot i Mälardalsrådet
Ersättare i Regionstyrelsen
Ersättare i Regionstyrelsens personal- och produktionsutskott
Ersättare i Regionstyrelsens tillväxt- och innovationsutskott

Kontakt