Material

Åtta förslag för en jämställd hälso- och sjukvård

Vänsterpartiets mål är att de barn som föds idag ska bli den första jämställda generationen. En del i arbetet för att nå dit är att hälso- och sjukvården måste bli lika bra på att behandla kvinnor och män som blir sjuka. Sjukvårdens resurser ska fördelas utifrån behov, inte kön. Så är det inte idag. Trots att kvinnor har högre psykisk och fysisk ohälsa har vård för kvinnor lägre prioritet.
I den här rapporten kan du läsa om våra förslag för att göra sjukvården jämställd:
8 förslag för en jämställd hälso- och sjukvård
Kopiera länk