Nyheter

Landstinget måste ta sitt ansvar för Macchiariniaffären

Den tystnadskultur som institutionaliserats i varumärket Karolinska och Nya Karolinska Sjukhuset måste ses över. Prestige och hierarkier i vården dödar och orsakar patientskador.

Vänsterpartiet välkomnar att förundersökningen mot kirurgen Paolo Macchiarini återupptas. En rättslig process ska förhoppningsvis kunna bringa upprättelse åt de närstående till patienterna som i Sverige fick möta en fruktansvärd död på grund av Macchiarinis experimenterande som saknade såväl vetenskapligt underlag som nödvändiga tillstånd. Men övergreppen handlar inte bara en enskild persons misstag. Han verkade i en politiskt styrd organisation – Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet.

– Vi tycker fortfarande Stockholms läns landsting inte gjort tillräckligt för att ge de drabbade visselblåsarna eller närstående till patienterna upprättelse för den hantering de har varit utsatta för. Det första vi borde göra är att rikta en uppriktig ursäkt till visselblåsarna. Detta vägrade ansvariga allianspolitiker medverka till när frågan debatterades i våras, säger Jonas Lindberg, sjukvårdspolitiskt talesperson för Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting.

Samtliga tre patienter som transplanterades på KS kom från utlandet och deras vård förmedlades av Stockholm Care AB. De intäkter man där tagit in på dessa patienter är i storleken 90-100 miljoner kronor.

– Vi tycker det är rimligt om vi kunde använda dessa medel till att också ge både visselblåsarna och de närstående skadestånd, avslutar Jonas Lindberg .

Kopiera länk