Nyheter

Region Stockholm borde säga upp avtalet med ApoEx

När privata aktörer tar över livsnödvändig verksamhet så som distribution av läkemedel och mediciner utsätts våra samhällsmedborgare för onödiga risker.

Det nya Region Stockholm har höga ambitioner för tillgänglighet och valfrihet inom vården. Trots det så drabbas en grupp patienter som inte kan få sin cellgiftsbehandling därför att leverantören ApoEx inte levererat cellgifter i tid. Region Stockholm kan inte ha avtal med leverantörer som inte levererar. Det drabbar inte enbart patienter och vårdpersonal utan skadar även medborgarnas förtroende för den svenska sjukvården. Vänsterpartiet vill se högre krav på leverantörer och att inställda leveranser leder till att avtal med leverantörer sägs upp. Det här får inte ske igen och får absolut inte bli en trend som sprids och drabbar fler grupper.

– Landstinget i Värmland valde redan efter ett halvår att avsluta avtalet med läkemedelsförsörjaren ApoEx, man ansåg inte att leverantören kunde leva upp till de krav som fanns och bröt mot avtalet på ett flertal punkter. Region Stockholm borde gå samma väg och säga upp avtalet med ApoEx, säger Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Region Stockholm.

Vänsterpartiet anser att förutom att patientsäkerheten försämras är det ett stort arbetsmiljöproblem för vårdpersonal som jobbar med ordinationer och administrering av läkemedel när rätt läkemedel inte finns. Orsaken till leveransproblemen är privatiseringen av apoteksmarkanden. Många patienter vittnar om att apoteken saknar deras mediciner och nu har problemet spridit sig även inne på sjukhusen.

Kopiera länk