Nyheter
Ung glad kvinna sitter på kafé, genom fönster

Workshop om ofrivillig ensamhet

Ofrivillig ensamhet är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem idag som kostar mycket mänskligt lidande och pengar. Att på olika sätt förebygga ensamhet är därför en utmaning som behöver prioriteras framöver. Flera västeuropeiska länder, bland annat Storbritannien, satsar nu stora summor pengar och resurser för insatser mot ensamhet och frågan görs till en angelägenhet för hela samhället.

Syftet med denna workshop är att formulera
politiska förslag på regional och kommunal nivå som hänger samman med de motioner som Karin Rågsjö arbetar med på riksnivå.

Workshopen riktar sig till nuvarande eller blivande medlemmar i Vänsterpartiet som vill vara med och formulera politik kring ensamhet.

Talare

Peter Strang, professor i palliativ medicin samt överläkare för Stockholms sjukhems palliativa cancersektion. Peter kommer prata om ensamhet som riskfaktor, förklaringar till detta och varför gemenskap skyddar mot bland annat hjärt- och kärlsjukdom.

Tove Altvall, verksamhetsledare på Södermalms frivilligcentral Viljan, kommer berätta om verksamheten och hur den praktiskt förebygger ensamhet.

Karin Rågsjö, riksdagsledamot socialutskottet, kommer dela sina reflektioner och kommentarer kring temat.

Anmälan

Datum: 9 september kl. 18-20.30
Plats: Hantverkargatan 45, Landstingshuset. Anmälan i receptionen

Anmälan senast tisdag 3 september till Bengt Larson på e-post: [email protected]

Kopiera länk