Klimat
Vänsterpartiets budget Region Stockholm

Vänsterpartiets budget Region Stockholm 2020

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar region

Vi vill ha ett samhälle för alla, inte bara för de rika. Nu är det fjärde mandatperioden med borgerligt styre i Region Stockholm. Det har varit flera år av höga konsultnotor, dyra upphandlingar och hejdlösa privatiseringar. Kaoset på Nya Karolinska fortsätter.

Valet 2018 blev mycket jämnt mellan blocken men alliansen lockade över Miljöpartiet och bildar nu egen majoritet. Vänsterpartiet är i opposition och står för en helt annan politik. Vi kämpar för jämställdhet, jämlikhet och rättvisa.

Det behövs ett maktskifte bort från marknadsanpassning, privatiseringar och dyra konsulter. I den här budgeten presenterar vi vår medicin för Region Stockholm.

Vi behöver skapa bättre arbetsvillkor inom vården så att personalen vill jobba kvar. Personalen är den viktigaste resursen för att kunna öppna stängda vårdplatser. Patienter ska få vård i tid, inga fler operationer ska ställas in. Vi satsar en miljard extra för att ge personalen högre löner, bättre scheman, fler kollegor, betald fortbildning och kortare arbetstid.

Vårdcentralerna ska ha längre öppettider och personal med kompetens för att ta hand om våra vanligaste sjukdomar. Därför satsar vi pengar på ett primärvårdslyft. För att hantera psykisk ohälsa ska det finnas psykolog eller kurator på varje vårdcentral.

För att nå klimatmålen måste fler ställa bilen och ta bussen eller cykeln. Därför bygger vi ut kollektivtrafiken och arbetar för en elektrifiering av busstrafiken. Vår vision är en välkomnande och avgiftsfri kollektivtrafik. Som ett första steg inför vi avgiftsfria resor för barn och unga upp till 18 år och för pensionärer i lågtrafik. De blågröna höjer biljettpriset samtidigt som många andra europeiska storstäder sänker priset. I Stockholm blir det tre gånger så dyrt att resa kollektivt jämfört med Wien. I Berlin kan skolelever resa fritt. Vi sänker priset på SL-kortet.

Vår politik utgår från ett socialistiskt, feministiskt och ekologiskt perspektiv där vi omfördelar makt och resurser så att kvinnor och män, fattiga och rika, ges samma möjlighet att påverka samhället och sina liv. Vi arbetar för att hålla ihop regionen genom att utjämna klyftorna.

Vänsterpartiet presenterar en budget i balans med verksamhetsnära och fullt finansierade förslag.

Välfärden ska gå att lita på. Vi har en vision om ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Anna Sehlin (V) regionråd i opposition

Vänsterpartiets budget 2020

 

Vänsterpartiets förslag

  • Skatten justeras med 30 öre till 12,38 kronor vilket tillför regionens verksamheter cirka 1,9 miljarder kronor mer än den blågröna koalitionen.
  • Vi yrkar på inriktningsbeslut om att införa tillitsbaserad styrning för att på sikt kunna både minska kostnader och öka personalens möjlighet att ägna sig åt arbetsuppgifter som tillför patient- och resenärsnytta. Vänsterpartiet vill också att regionen successivt återtar verksamhet i egen regi, vilket över tid är kostnadsbesparande.
  • Vi vill att regionen söker medlemskap i Kommuninvest för att kunna minska de höga räntekostnaderna. Dessutom frigör vi cirka en miljard kronor genom att minska och omprioritera bland kostnader för exempelvis hyrpersonal och konsulter.
  • Med hjälp av dessa medel genomför Vänsterpartiet ett antal prioriteringar. Vi skapar en realistisk budget för hälso- och sjukvården genom att tillföra 1,3 miljarder vilket möjliggör arbetsvillkor som minskar personalcirkulation och sjukskrivningar.
  • Vänsterpartiet vill ta det första steget mot en avgiftsfri kollektivtrafik genom att sänka taxan med 70 kronor jämfört med det blå-gröna förslaget. Vi föreslår också avgiftsfrihet för ungdomar upp till 18 år och för pensionärer i lågtrafik. Därutöver finansierar vi fritt antal resor inom färdtjänsten och slopad tremilsgräns.
  • Det viktiga klimatarbetet prioriteras genom att tillskjuta 20 Mkr till Tillväxt- och regionplanenämnden.
  • För en allmän förstärkning av kulturverksamheten anslås 47 Mkr.
  • Vänsterpartiets förslag innebär sammantaget en budgetförstärkning på mellan 47 och 107 Mkr för åren 2020-2023.
Kopiera länk