Nyheter
Anna Sehlin (V) utanför Nya karolinska sjukhuset. Foto. Erik Nordlund

V: Sälj inte Bromma sjukhus

PRESSMEDDELANDE
De borgerliga partierna och mp som styr Region Stockholm vill sälja Bromma sjukhus. Coronapandemin har drabbat Stockholm hårt och det är brist på vårdplatser. Beslutet fattas på Regionfullmäktige idag.

-De blågröna vill sälja fungerande sjukhuslokaler mitt i coronapandemin när vi akut behöver fler vårdplatser. Ingen vet hur många som kommer att bli sjuka eller hur många intensivvårdsplatser som behövs. Vi har förmodligen för få platser. I detta läge är det ytterst ansvarslöst att sälja ut våra sjukhuslokaler, säger Anna Sehlin (V) regionråd i opposition Region Stockholm.

Vänsterpartiet har föreslagit att försäljningen ska avslås och yrkar idag på att ärendet återremitteras. Förslaget kan få majoritet på dagens regionfullmäktige.

-På flera platser sätter militären upp tältsjukhus för att kunna ta emot fler patienter. I Stockholm vill de borgerliga partierna och mp sälja ut gemensamt ägda sjukhuslokaler. Sjukvården behöver fler vårdplatser, inte färre. Att sälja ut väl fungerande sjukhuslokaler är katastrofalt. Det riskerar människoliv, säger Anna Sehlin.

De lokaler som den blågröna majoriteten vill sälja bedriver geriatrisk vård, vård för äldre patienter, den grupp som är mest sårbar för Covid 19. Befolkningen i Stockholm växer och antal äldre blir fler.

-Det är väldigt omdömeslöst att sälja Bromma sjukhus. Nu behöver sjukvården alla tillgängliga lokaler.

Vänsterpartiets yrkande

https://www.netpublicator.com/download/310fc109-9a84-41cf-8a5b-51498dcb3394

Dagordning regionfullmäktige

https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/regionfullmaktige/2020/2020-03-24/kallelse-dagordning-regionfullmaktige-24-mars-2020.pdf

Punkt 18. Godkännande av villkoren för försäljning av Beckomberga 1:1 och Follingbo 2 (förslag 2020:19) RS 2020-0103 Föredragande regionråd: Tobias Nässén (M)

Kontakt

Torbjörn Granrot, pressekreterare 070-737 49 46, [email protected]

Kopiera länk