Ekonomi
Anna Sehlin (V). Foto: Erik Nordblad

Efter V-förslag: Regionen fryser politikerarvoden

Region Stockholm fryser politikernas arvoden efter påtryckningar från Vänsterpartiet. Nu vill Vänsterpartiet att Stockholm ska följa andra länder och sänka politikernas löner.

– Vi vill göra som i Nya Zeeland. Där sänker politiker sina arvoden med 20 procent under coronakrisen, säger Anna Sehlin, regionråd (V) Region Stockholm.

Arvodena för politiker i regionen kommer att frysas till år 2019 års nivå efter beslut i Arvodesberedningen den 14 april. Först var det bara Vänsterpartiet som ville frysa arvodena.

– Coronakrisen påverkar ekonomin negativt och det slår hårdast mot de fattigaste, säger Anna Sehlin. Det skulle vara väldigt anmärkningsvärt om högavlönade politiker samtidigt höjer sina löner.

En heltidspolitiker i regionen som har jobbat kortare än 4 år tjänar 111 200 kronor i månaden. Efter fyra år är arvodet 125 100 kronor i månaden.

– Det är bara Vänsterpartiet som hela tiden har varit mot en höjning av politikernas arvoden. Högern har sagt att det inte går men nu viker de sig. Det tog de blågröna tre månader att ändra sig. Vi är glada att de har lyssnat på oss, säger hon.

Frågan ska beslutas i Regionfullmäktige i juni och kommer att gälla från och med den 1 juli. Regionråd och politiker som jobbar heltid får 80 eller 90 procent av ett statsrådsarvode som är 139 000 kronor/månad.

Vänsterpartiet har partiskatt vilket innebär att ingen arvoderad politiker får ut mer än 29 000 kronor i månaden efter skatt.

Kopiera länk