Klimat

Staten måste ställa klimatkrav på flyget

Flygandet har minskat kraftigt under coronakrisen och hela flygbranschen blöder. Regeringen ger SAS miljarder i lånegarantier men de ställer inga miljökrav. Staten borde kräva att flygbranschen minskar sina utsläpp om de ska få stöd från skattebetalarna.

Regeringen pumpar in 5 miljarder i kreditgarantier till SAS och andra flygbolag. Varför ställer Isabella Lövin och Miljöpartiet inga klimatkrav på flyget? Regeringen måste visa att de tar både coronakrisen och klimatkrisen på allvar. Vi vill att flygbranschen ska ställa om och minska sina utsläpp om skattebetalarna ska sponsra flygets förluster.

I Frankrike ger regeringen 70 miljarder kronor till Air France och kräver minskade utsläpp. Vi vill se en liknande omställning i Sverige. Vi har skrivit under Parisavtalet och ska minska våra utsläpp för att begränsa temperaturhöjning till max 1,5 grader.

Anna Sehlin (foto: Erik Nordlund)

Vänsterpartiets krav:

• Ställ klimatkrav på flygindustrin.

• Inför en progressiv flygskatt för alla resenärer.

• Alla skattelättnader till flyget måste bort på lång sikt.

• Investera mer i utbyggd järnväg. Bygg höghastighetsbanor och nya spår runt om i landet, till exempel dubbelspår Gävle–Härnösand.

• Stoppa privatiseringskaoset med järnvägsunderhållet.

• Stoppa den planerade expansionen av Arlanda – satsa istället på hållbara trafikslag.

Läs hela debattartikeln här!

Kopiera länk