Klimat

V: Östlig förbindelse hindrar bostadsbyggandet

Bygget av en östlig förbindelse kommer att begränsa stadens möjligheter till bostadsbygge. Det är ytterligare en anledning, förutom ökad bilism och ökade utsläpp, att slänga vägprojektet i papperskorgen, skriver representanter för Vänsterpartiet i staden och regionen.

Nyligen beslutade Stockholms stad att avslå förslaget om att reservera mark för Östlig förbindelse. De borgerliga partierna, som hela tiden förespråkat vägen, har nämligen inte förrän nu insett att projektet kommer att komma i vägen för bostadsbyggande. Vänsterpartiet har hela tiden varit emot vägen av klimatskäl, och nu finns ytterligare anledning att kasta hela projektet i sopkorgen.

Vi är mitt uppe i en allvarlig klimatkris och vi har inte råd att öka de klimatfarliga utsläppen. Det verkar de flesta förstå, men tyvärr inte våra styrande politiker i Stockholm. För mitt i klimatkrisen planeras motorvägsbygget Östlig förbindelse för fullt. Dessutom byggs redan Förbifart Stockholm, en annan enorm motorväg, runt Sveriges huvudstad. Det är fullkomligt vansinnigt.

Östlig förbindelse kommer inte bara påverka staden negativt genom ökad bilism och därigenom ökade utsläpp av växthusgaser. Vägen kommer även begränsa bostadsbyggandet och stadsutvecklingen i regionen vilket är något som Stockholms stads borgerliga styre inte verkar ha insett förrän nu.

Läs hela debattartikeln här!

 

Kopiera länk