Psykisk ohälsa

Sluta sabba barn och ungdomspsykiatrin

Catarina Wahlgren (V), gruppledare region Stockholm
Anna Sehlin (V). Foto: Erik Nordblad
Anna Sehlin (V), regionråd i region Stockholm

Den styrande majoriteten har visat ett ointresse för idéburen sektor inom vården. Genom att ge fler idéburna verksamheter möjlighet att verka inom Region Stockholm kan vi skapa en större mångfald inom vård och psykiatri, skriver regionpolitikerna Catarina Wahlgren (V) och Anna Sehlin (V).

Nu är det viktigare än någonsin med flexibel, uppsökande psykiatri. Många mår psykiskt dåligt till följd av Covid-19. De blågröna partierna som styr regionen har dock inte varit intresserad av idéburna verksamheter, vilket gjort t.ex. att föreningen Terapikolonier inte finns för Stockholms ungdomar i sommar.

För oss i Vänsterpartiet kommer människors hälsa i första hand. Vi behöver de idéburna verksamheterna men inte de vinstdrivande företagen som plockar ut våra skattepengar.

Läs hela texten på Dagens Arena här!

Kopiera länk