Ekonomi

Blågrön majoritet ansvarig för underfinansiering av vården

Tobias Nässén (M) bemöter i Dagens Medicin vår kritik mot underfinansieringen av Stockholmsjukvården som Moderaterna i över 13 års tid varit ansvariga för. Vi saknar verklighetsinsikt och tror att pengar växer på träd. Ungefär så kan Tobias Nässéns kritik mot oss sammanfattas. Vi frågar oss då om Moderaterna tycker att även Sjukvårdsuppropet, Svensk förening för allmänmedicin, Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal också saknar verklighetsinsikt? För de hävdar nämligen samma sak som vi.

Stockholmssjukvårdens största problem är i dag att vi har sämst andel vårdplatser per 1000 invånare i hela Sverige. Vi har sämst andel intensivvårdsplatser på befolkningsnivå i hela Sverige. Väntetiderna på akutmottagningarna är längst i Sverige. Fyra av våra akutsjukhus har fått sina akutmottagningar bedömda som icke patientsäkra under denna mandatperiod.

Vi har stora problem med en splittrad och fragmenterad vård som bygger på konkurrens istället för samarbete. Enligt Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, mätning Öppna jämförelser i vården toppar Region Stockholm listan över regioner med onödiga slutenvårdsinläggningar på grund av en illa fungerande primärvård. Vi finns bland de sämsta regionerna gällande patienter som ligger utlokaliserade på fel avdelningar och vi har stora problem med överbeläggningar. Behovet av prioritering av resurser och en budget för att börja åtgärda detta är större än någonsin. Det är tydligt att den blågröna koalitionen inte står för detta.

Läs hela artikeln hos Dagens Medicin här!

Kopiera länk