Kultur

Ska vi ha något kulturliv i Stockholmsregionen?

Allas våra liv påverkas av den rådande pandemin. I skuggan av den fruktansvärda sjukdomen har det blivit stora ekonomiska och sociala konsekvenser.

Till de värst utsatta verksamheterna hör den publika kulturen. Sedan mars har det varit tyst på teatrar och i konsertlokaler, tomt på friluftsteatrar och i studiecirklar, stängt på alla arenor och i nöjesparker. Många tusen artister och företagare i kultur- och nöjesbranschen har i ett slag mist hela sin försörjning och en mycket bred publik har gått miste om sina upplevelser.

Begränsningen till folksamlingar på 50 personer var ett nödvändigt beslut när pandemin bröt ut och det är förstås fortsatt viktigt att hålla fast vid de rekommendationer som ges.

Förbudet har dock inneburit stora inkonsekvenser eftersom de sin tur tolkas via ordningsstadgan. Kulturarrangemang lyder under ordningslagen medan köpcentra och restauranger lyder under miljö- och hälsoskyddslagen. Detta är en fråga regeringen styr över. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att vi ska hålla avstånd – varhelst vi befinner oss. Men de olika lagarna ger olika konsekvenser. Vi har den senaste tiden fått många exempel hur inkonsekvent det blir när flera hundra personer kan äta middag men inte kan lyssna på ett artistuppträdande samtidigt. En varm sommarkväll på Södermalm kan vi gå på nattklubb – bara vi håller avstånd – men inte se på teater i Vitabergsparken.

Stadens kulturarrangörer står nu utan vägledning om vad som ska gälla under hösten men de har redan tappat en stor del av planeringen.

För många människor, inte minst för riskgrupper har det varit en svår tid under våren och sommaren med isolering på många sätt. För många är deltagande i kulturliv en nödvändighet. Att delta i studiecirklar och kurser, att sjunga i kör och att ta del av teater, film och konserter utgör en viktig del livet. Saknaden är stor.

Fullt medvetna om att vi inte kan återgå till samma kulturliv som tidigare anser vi att Region Stockholm och Stockholms stad måste inse det katastrofala läget för kulturlivet i vår region. Större delen av alla landets kulturarbetare är bosatta och verksamma här. Det stora flertalet institutioner och fria verksamheter liksom samlingslokaler och studieförbund finns i vår region.

Politiker som talar om Stockholm brukar framhålla kulturen som en avgörande faktor för attraktivitet och tillväxt och som en självklar del av det demokratiska samhället.

Men om det ska finnas kvar ett kulturliv även i framtiden måste nu regionen och kommunerna upp till bevis!

Vi måste ekonomiskt stödja de verksamheter och personer som förlorat sina arbetsmöjligheter och intäkter under hela denna tid.

Vi måste se till att rädda kulturens och folkbildningens lokaler från att övertas av kommersiella intressen.

Vi måste hjälpa till så att kulturutövarna och hela branschen omkring kan behålla sina yrken och bidra med sin kreativitet, som behövs mer än någonsin.

Men vi måste också skapa möjligheter för att kulturen ska kunna möta publiken under säkra former. Vi är säkra på att kulturarrangörerna kan medverka på ett kreativt sätt för att utveckla former för detta-inte minst på alla stadens (och landets) utomhusscener.

Vi kan också ta lärdom av andra länder där man har börjar öppna för kulturlivet.

I Norge och Danmark säljer man inte alkohol efter kl. 24 för att minimera smittrisken- Däremot tillåts folksamlingar på 500 personer i Norge och Finland, 200 i Danmark när man samlar publiken med avstånd och på ett ansvarsfullt sätt. Dessa beslut ska tas av riksdagen men vår region måste trycka på för att få en lösning för Stockholmsregionen.

I våras överrumplades hela samhället av pandemin och besluten måste tas snabbt och vila på befintliga regelverk. Inför hösten har det funnits mer tid men den rinner snart ut.

Det krävs att de politiskt ansvariga nu snabbt inleder kontakter och dialoger med kulturutövarna inför en höst som snart är förlorad. Vi måste samla alla krafter och erbjuda tillräckliga resurser om vi ska kunna räkna med att Stockholm även i framtiden ska ha ett kultur- och föreningsliv.

Ann Mari Engel (V), kulturnämnden Region Stockholm

Torun Boucher (V) vice ordförande, Stockholms stad

 

Kopiera länk