artikel
Anna Sehlin (V). Foto: Erik Nordblad

Så vill Region Stockholm stoppa fusket: ställ spärrvakterna ute vid spärren

PRESSMEDDELANDE Region Stockholm föreslår att tunnelbanans stationsvärdar ska stå ute vid spärrarna istället för att sitta i servicedisken. Detta ska ge mer service till resenärerna, men också minska fusket och därmed öka intäkterna. Vänsterpartiet anser att detta skulle innebära allvarliga risker för personalen.

– Att låta spärrvakterna jobba ute i biljetthallen faller på sin egen orimlighet. Det skulle utsätta dem för risk att drabbas av hot, våld och rån, och så här i coronatider är dessutom smittorisken något man måste ta med i beräkningen. Region Stockholm måste prioritera personalens säkerhet framför ökad vinst, säger Anna Sehlin, oppositionsregionråd för Vänsterpartiet och ledamot i Trafiknämnden.

Fackförbundet Seko, som organiserar tunnelbanans personal, pekar på den riskfyllda arbetsmiljön som skulle bli konsekvensen om förslaget blev verklighet. Även svårigheter att utföra arbetsuppgifter kopplade till säkerhet på stationerna, service till resenärer och hjälp till funktionshindrade lyfts fram i fackets protest mot förslaget, som är en del av en strategi framtagen av Trafikförvaltningen i syfte att öka servicenivån och intäkterna i tunnelbanan. Strategin har enligt Seko inte tagits fram i samarbete med de fackliga ombuden.

– De styrande är beredda att äventyra de kollektivtrafikanställdas säkerhet för att få fler att betala för sina resor. Sanningen är att biljetterna är för dyra och att många helt enkelt inte har råd. Vi tycker att biljettpriset ska sänkas, så att alla har råd att betala. Det är inte hjälp vid spärren Stockholmarna behöver, det är rimliga priser för att komma igenom den, säger Anna Sehlin.

Den nya utvecklingsstrategin behandlas på Trafiknämndens möte på tisdag 22 september.

Hanna Gimstedt
Pressekreterare
070-737 72 17
[email protected].se

Kopiera länk