Nyheter

V: Region Stockholm går mot 3 miljarder kronor i överskott – Befria sjukhusen från underskott och sparkrav

PRESSMEDDELANDE:

Delårsbokslutets prognos visar att Region Stockholm går mot dryga 3 miljarder kronors överskott år 2020. Vänsterpartiet vill att pengarna ska användas för att ge vårdpersonalen förutsättningar att arbeta bort den Corona-uppkomna vårdskulden. Detta genom att skjuta till pengarna till sjukhusen som idag går mot underskott och tvingas in i nya besparingskrav.

Vårdskulden växer och personalen får inte den välförtjänta återhämtning de behöver efter en otrolig arbetsinsats under våren och sommaren. Dessutom dras många av sjukhusen med underskott som gör arbetsmiljön så pass dålig att många blir utbrända eller säger upp sig. Vi ser inget positivt med att regionen har ett stora överskott, när pengarna behövs i vården. Inte minst under en pågående pandemi. Pengarna borde användas där de behövs, i sjukvården.
– Alla som menar att vi nu måste satsa på vården och ge vårdhjältarna mer än bara tomma applåder bör ställa upp på detta ekonomiska krav. Vi måste säkerställa att vi har tillräckligt med personal och att deras villkor är goda, detta är svårt att göra då sjukhusen skall hantera sina underskott och snäva budgetar, säger Anna Sehlin (V), oppositionsråd

Covid-19 pandemin pågår fortfarande samtidigt som sjukhusen står inför arbetet att beta av vårdskulden. Vänsterpartiet tycker att det är rimligt att sjukhusen i detta läge befrias från det underskott som de, enligt delårsbokslutet är på väg mot år 2020. Detta inte minst då Region Stockholm som helhet har råd att befria de från bördan av att bära med sig ett underskott, då regionen som helhet går mot ett överskott.

– Sjukhusens underskott uppgår mot 1,8 Miljarder kronor. De resterande överskottspengarna för år 2020 vill vi använda för ett Vårdkrispaket för att ytterligare underlätta för vården att arbeta bort den uppkomna vårdskulden utan att bränna ut sin personal. Vårdkrispaketet vill vi disponeras till sjukhusen under 2021och 2022 för att komma ikapp med vårdskulden och ge personalen en chans att andas ut och få en mer rimlig arbetsbörda, säger Anna Sehlin
Vänsterpartiet vill:

Att Karolinska universitetssjukhuset tilldelas 1 253 000 000kr för att täcka det prognostiserade underskottet för år 2020

Att Söder Sjukhus AB tilldelas 288 000 000kr för att täcka det prognostiserade underskottet för år 2020

Att Danderyds Sjukhus AB tilldelas 137 000 000kr för att täcka det prognostiserade underskottet för år 2020

Att Södertälje Sjukhus AB tilldelas 9 000 000kr för att täcka det prognostiserade underskottet för år 2020

Att St. Eriks Ögonsjukhus AB tilldelas 26 000 000kr för att täcka det prognostiserade underskottet för år 2020

Att Kommunalförbundet vård och omsorg tilldelas 38 000 000kr för att täcka det prognostiserade underskottet för år 2020

Anna Sehlin, oppositionsråd (V), Region Stockholm

Amra Hasanov
Pressekreterare
070-737 41 16
[email protected]

Vänsterpartiet i Region Stockholm
Vi vill ha ett samhälle för alla, inte bara för de rika. Välfärden ska gå att lita på. Vården ska vara tillgänglig för alla och personalen ska ha bra arbetsvillkor. Kollektivtrafiken måste fungera bättre. Barn och ungdomar ska få fria SL-kort och pensionärer ska få resa fritt i lågtrafik. Alla barn ska ha rätt till kultur. Vi har en vision om ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Kopiera länk