Kry
Porträttbild av Jonas Lindberg

V kräver granskning av regionens relation till Kry

Regionledningen har inte gjort någon hemlighet av att man välkomnar vårdjätten Krys fysiska etablering i Region Stockholm, och under det senaste året tycks Kry vid flera tillfällen ha fått specialbehandling. Därför kräver nu Vänsterpartiet en oberoende granskning av samröret mellan regionen och Kry.

Exemplen på Krys särställning är flera. Till exempel har bolaget fått dispens för en annan form av fakturering och rapportering och behöver inte gå genom Gemensamt Vårdregister (GVR). Detta gör att det blir mycket svårare att följa upp Krys vårdåtgärder i jämförelse med andra vårdgivare.

Kry har listat patienter via sin app utan att folk fattat vad som skett och utan reaktion från regionledningen, och 1177/Vårdguiden fick i våras direktiv från förvaltningen att hänvisa patienter via sms direkt till Krys app. Nu vill Kry ta över själva driften av 1177. Efter påtryckningar från Vänsterpartiet ska beslut tas kring uppköpet i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Hade vi inte satt ner foten hade 1177-affären smugits igenom på tjänstemannanivå. För oss är det tydligt att Kry har en gräddfil, och att de har ett helt annat utrymme för expansion än andra aktörer. Det är dags att lägga korten på bordet och redogöra för alla kontakter mellan regionen och Kry. Vi vill se en oberoende granskning innan det fattas några beslut kring Krys köp av 1177, säger Jonas Lindberg (V), sjukvårdspolitisk talesperson.

– Region Stockholm är den region i Sverige där mest sjukvårdstjänster har konkurrensutsatts. Därmed är det rimligt att anta att både politiker och tjänstemän blir utsatta för lobbying och påtryckningar från privata vårdgivare. Vi vet dessutom att det finns privata relationer mellan nyckelpersoner på Kry och inom Moderaterna. Regionstyret borde välkomna en oberoende granskning om de inte har något att dölja, säger Jonas Lindberg.

Vänsterpartiet kräver i en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden att det genomförs en helt oberoende granskning av Region Stockholms kontakter och samröre med Kry, att granskningen särskilt belyser kontakterna mellan Kry och Region Stockholm och genomlyser samtliga beslut som tagits inför, under och efter Krys etableringar, samt att granskningen tittar på hur Region Stockholm hanterat likabehandlingsprincipen mellan vårdgivare i kontakten med Kry.”

Kopiera länk