artikel

Orimligt långt till gynekologen för oss i Nynäs

Denna text belyser jämställd sjukvård och publicerades i tidningen ”Vänstern i Nynäshamn”, vilken delades ut i många brevlådor i Nynäshamn inför 1 maj.

Rent biologiskt så är själva sexet och fortplantningen ojämlikt fördelad. Många kvinnor kan få glädjen av att föda och amma ett barn. Men det är, som bekant, även förknippat med risk för smärta och komplikationer. 

De flesta preventivmedel måste provas ut och förskrivas till kvinnor. Oönskad graviditet påverkar rent konkret kvinnor i första hand. Till och med könssjukdomar drabbar ofta kvinnor mer påtagligt, med symptom och besvär som män kan förskonas ifrån. 

Att den blågröna styrande majoriteten i Region Stockholm inte satsar på just vård till kvinnor är väl inte överraskande, säger Tette Merio, ordförande för Vänsterpartiet i Nynäshamn.

Den extremt privatiserade vården i Region Stockholm ökar klyftorna mellan fattiga och rika, mellan män och kvinnor. Region Stockholms modell tillåter privata vårdbolag att starta var som helst, utan att politiska beslut styr dit där behoven är som störst. Och att lägga ner hur som helst, utan att patienterna ges några andra alternativ. 

Här i Nynäshamns kommun, med 28 000 invånare, finns en gynmottagning kvar men den har bara öppet några timmar per vecka och tar därmed bara emot ett ytterst begränsat antal patienter. 

De flesta hänvisas till Södertälje sjukhus, berättar Tette Merio. Med bil tar det en knapp timme dit. Med buss en och en halv timme. Det är cirka en timme mellan varje bussavgång. 

Det fanns tidigare gynekolog i Haninge, men även den är nedlagd.

För dem som bor ute på öar blir detta extra komplicerat. Att ta sig in till Nacka eller Södertälje blir en heldagsresa eller mer. 

Huddinge och Nacka har bara en enda gynmottagning vardera, trots att båda har en befolkning på över 100 000 invånare. 

Samtidigt finns sju (7!) gynmottagningar på Östermalm, med ett invånarantal på under 80 000 personer. 

På Kungsholmen inne i stan bor 71 000 människor. Där finns tre gynmottagningar. 

Region Stockholms politiker har i praktiken avsagt sig allt ansvar för att tillräcklig vård ska finnas även i kranskommunerna. 

Dessutom är det ett otryggt och otillförlitligt system. Vi har sett exempel med flera privata gynmottagningar som visat sig oseriösa, utfört onödiga behandlingar, gett dåligt bemötande och slarvat med säkerheten. En del av dessa har regionen så småningom sagt upp avtalen med. Men att regionen kan säga upp avtal med oseriösa vårdbolag, är ingen garanti mot felaktiga behandlingar. 

För en av de oseriösa gynmottagningarna tog det nästan två år från första anmälan tills kliniken var avvecklad, berättar Catarina Wahlgren, som är gruppledare för Vänsterpartiet Region Stockholm och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Vi har för få och för snedfördelade gynmottagningar, fortsätter Catarina Wahlgren. Vi har ingen garanti mot oseriösa aktörer utan kan bara säga upp avtal efter att det uppdagats om fel begåtts.

Nej, vi är inte helt jämställda än. Det ser vi exempel på varje dag, inte minst i politiken. Det är typiskt ett mansdominerat samhälle, att låta kvinnor gynnas när tiderna är goda men att låta kvinnor drabbas så fort tiderna är sämre. Till exempel när det ska sparas. Men när det gäller gynekologi så är det dessutom ett snedvridet vårdsystem i Region Stockholm. Det gör att många kvinnor drabbas, när gynmottagningar inte finns på rimligt avstånd. Någonting som måste ändras.

Kopiera länk