Persongalleri

Politiker

Marta Aguirre

Märsta Vice gruppledare, ledamot Regionfullmäktige, ersättare Trafiknämnden, ersättare Färdtjänstnämnen

Jonas Carlsson (Foto: Erik Nordlund)

Jonas Carlsson

Ledamot i Regionfullmäktige, ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämndens kompetensförsörjningsråd, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott

Lina El Yafi

Stockholm Ledamot i Regionfullmäktige, ersättare i Trafiknämnden, ersättare i Sjötrafiksutskott, ordinarie i Tillväxt- och regionplanenämnden , ledamot i Kommission för trygghet ,

Ann Marie Engel (foto: Erik Nordlund)

Ann-Marie Engel

Ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Kulturnämnden, ersättare i Trafiknämndens beredning för pilotförsök inom kollektivtrafiken , ledamot i Valberedningen, ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämndens tandvårdsberedning, juryman i 1:a gruppen för tryckfrihetsmål

Elisabeth Faxelid

Täby Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämndens kvalitetsråd, ersättare i Regionfullmäktige, ledamot i Regionstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna, ledamot i Regionstyrelsens beredning för bidrag till handikapporganisationerna

Veronica Kallander

Veronica Kallander

Ersättare i Regionfullmäktige, ledamot i Färdtjänstnämnden, ersättare i Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Bengt Larsson (foto: Erik Nordlund)

Bengt Larsson

Ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämndens seniorvårdsberedning, ledamot i Regionstyrelsens pensionärsråd, ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämndens folkhälsoberedning

Jonas Lindberg

Stockholm Ledamot i Regionfullmäktige, ordinarie i Hälso- och sjukvårdsnämnden , ordinarie i Beredning för valfrihet och tillgänglighet , ordinarie i Vårdens Kunskapsstyrningsnämnd , ledamot i Långtidsutredning för sjukvård

Elisabeth Löfvander (foto: Erik Nordlund)

Elisabeth Löfvander

Ersättare i Regionfullmäktige, ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämndens seniorvårdsberedning, ledamot i Stockholms läns äldrecentrum

Thomas Magnusson

Thomas Magnusson

Solna Ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Fastighets- och servicenämnden, ledamot i Locum AB, ersättare i Mälardalsrådet, ersättare i Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ersättare i Valberedningen,

Maria Mustonen (Foto: Erik Nordlund)

Maria Mustonen

Stockholm Ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Trafiknämnden, ersättare i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Staffan Norberg

Södertälje Ledamot i landstingsfullmäktige, ersättare i Samhällsplaneringsutskottet, ordinarie i Innovations och utvecklingsutskottet , ersättare i Tillväxt- och regionplanenämnden , ersättare i Landstingshuset i Stockholm AB,

Marit Normasdotter står med armarna i kors i en röd tröja (Foto: Erik Nordlund)

Marit Normasdotter

Stockholm Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämndens folkhälsoberedning, ledamot i Regionfullmäktige , ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämndens psykiatriberedning , ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Lisa Rasmussen

Lisa Rasmussen

Nacka Ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Regionstyrelsens arbets- och personalutskott, ledamot i Tillväxt- och regionplanenämnden, ersättare i Regionstyrelsen

Porträttbild av Anna Sehlin

Anna Sehlin

Stockholm Oppositionsregionråd, ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Arbets- och personalutskott , ordinarie i Länsplane- och samhällsplaneringsutskottet, ordinarie i Trafiknämnden, ordinarie i Landstingshuset i Stockholm AB, ledamot i Mälardalsrådet styrelse , ledamot i LISAB/produktionsutskottet

Catarina Wahlgren

Norrtälje Gruppledare, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden, ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje, ersättare i Innovations- och utvecklingsutskottet , ersättare i avtalsutskottet, ledamot i Långtidsutredning för sjukvård ,