Kollektivtrafik
Anna Sehlin (V), foto: Anna Molander

Ordningsvakternas våld är oacceptabelt

-Det våld som ordningsvakterna använder mot en gravid afrosvensk kvinna i tunnelbanan är helt oacceptabelt! Hur många fall av övervåld står ordningsvakterna i kollektivtrafiken för? Vad gör de ansvariga politikerna i Trafiknämnden, säger Anna Sehlin (V) oppositionrsegionråd.

Antal kontroller har ökat från 3 000 till 5 000 per år.

-Får kontrollanter och ordningsvakter förutsättningar för att göra ett bra jobb? Efter två veckors utbildning arbetar de i stressig och trång miljö. När övervåld används är det något i systemet som är fel, säger Anna Sehlin.

För att skapa trygghet i kollektivtrafiken behövs mer personal som har en icke-konfrontativt dialog och som är där för att ge service. Istället för fler väktare vill Vänsterpartiet se fler stationsvärdar och trygghetsvärdar.

-Vad gör Kristoffer Thamsons (M) för att öka tryggheten i tunnelbanan? Det räcker inte att gå efter lägsta pris när Trafiknämnden upphandlar ordningsvakter. Vi vill se krav på service, bra bemötande och minskat våld, säger Anna Sehlin.

Kopiera länk