Kollektivtrafik
SL-buss

Enkät om sommarlovskortet

Sommaren 2019 genomförde Vänsterpartiet i Region Stockholm en enkät bland Stockholms ungdomar om deras uppfattning om sommarlovskortet och SL:s priser.

Resultat

1 640 ungdomar svarade på enkäten. 90 % av respondenterna var 13-18 år.

95,5 % av respondenterna tycker att gratis sommarlovskort är en bra eller mycket bra idé.

92 % anser att de skulle resa mer med kollektivtrafiken om de fick gratis SL-kort under sommarlovet.

96 % av respondenterna anser att SL-kortet är
för dyrt och 90 % uppger att de skulle resa mer med kollektivtrafiken om det var billigare.

75 % har någon gång eller många gånger inte haft råd att resa med kollektivtrafiken och 83 % svarar att de reste mer kollektivt förra året än de kunnat göra i år.

Vänsterpartiet vill införa fri kollektivtrafik och vi vill börja med att göra det avgiftsfritt för barn, ungdomar och pensionärer.

Läs hela rapporten här: Rapport sommarlovskort – kort version

Här skriver vi i Stockholm Direkt om Sommarlovskortet

Diagram

Diagram. Svar på frågan om vad ungdomar tycker om sommarlovskortet.
Andel ungdomar som tycker att det är en bra idé med sommarlovskortet.
Diagram. Svar på frågan om vad man tycker om SL:s priser.
Andel ungdomar som tycker att SL-kortet är för dyrt.
Diagram. Svar på frågan om man har velat åka kollektivt men inte haft råd.
Andel ungdomar som velat åka kollektiv men inte haft råd.
Kopiera länk