Sjukvård
Catarina Wahlgren (V) gruppledare. Foto: Erik Nordlund

Pressmeddelande: (V) – Klinik som missköter aborter ska inte bedriva vård

Strandkliniken har gett kvinnor dåligt bemötande vid abortvård och vid flera tillfällen har vården resulterat i allvarliga vårdskador som inte anmälts. Vänsterpartiet anser att Region Stockholms avtal med Strandkliniken bör upphävas omedelbart.

Den privata Strandkliniken har mottagningar på Strandvägen och i Danderyd och drivs inom vårdval gynekologi. Klinikerna får skarp kritik från regionen och nu dras deras rätt att utföra aborter tillbaka. I sju fall har regionen begärt ut journalkopior, vilket avslöjade allvarliga brister i vården av dessa patienter. Utredningen visar att patienterna inte har fått vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det har även framkommit allvarliga brister i vårdgivarens generella patientsäkerhetsarbete. I underlaget ifrågasätts också vårdgivarens egen förmåga att uppmärksamma avvikelser gällande risker, tillbud och negativa händelser.

Klinikens tillstånd att utföra medicinska och kirurgiska aborter dras nu in av Hälso- och sjukvårdsnämnden, men de får fortsätta att utföra annan gynekologisk vård.

– Det är minst sagt upprörande att avtalet inte sägs upp helt. Detta är en vårdgivare som, trots tillsägelser sedan ett och ett halvt år tillbaka, har misskött sitt uppdrag på ett otvivelaktigt sätt, säger Catarina Wahlgren, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden för Vänsterpartiet i Region Stockholm.

Flera patienter har hört av sig till Region Stockholm och vittnat om dåligt bemötande på kliniken. Särskilt gäller det kvinnor som sökt hjälp för att få abort. Underlaget visar att kliniken har underlåtit att rapportera felaktigheter som de gjort. Flera akutsjukhus har fått ta emot patienter från Strandkliniken för eftervård. En stor del av den kritik som framförs handlar om vårdföretagets generella vård och patientsäkerhetsarbete.

– Vi tycker att avtalet bör dras in helt. De ska inte få bedriva vård. Hur kan vi, med gott samvete, fortsätta skicka kvinnor dit? undrar Catarina Wahlgren.

Förvaltningen ska fortsätta att undersöka förhållandena på kliniken, medan vården fortgår tills vidare. Strandkliniken bedriver också privat plastikkirurgisk mottagning i samma lokaler. Inom vårdval specialiserad gynekologi finns idag 44 godkända vårdgivare.

– Det är uppenbart att det är mycket lätt att komma in i vårdvalssystemet. Det är svårare att bli av med dem som missköter sig. Uppfylls inte medicinska krav på säkerhet ska man slängas ut, svårare än så är det inte, säger Catarina Wahlgren.

Kontakt

Cal Orre, politisk sekreterare
[email protected]
070-7376786

Kopiera länk