Sjukvård
Jonas Lindberg

Ge inte regionstyrelsen ansvarsfrihet

PRESSMEDDELANDE
Sjukvården i Stockholm har stora underskott som uppstod långt innan coronautbrottet. Nya Karolinska har ett minusresultat på 1,8 miljarder. Vänsterpartiet vill inte bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen eller NKS styrelse.

– Det blågröna styret ger inte vården rätt förutsättningar. Sjukhusen ska skära ner samtidigt som vårdbehovet ökar. Det går inte ihop, säger Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson (V) Region Stockholm.

Regionens revisorer har kritiserat NKS ledning för bristande styrning och frågan diskuteras på dagens regionfullmäktige.

Nya Karolinska är i fritt fall med ett underskott på 1,8 miljarder. Patienter får vänta för länge, antal vårdplatser minskar och konsultarvodena är fortfarande för dyra. NKS påverkar hela den övriga sjukvården, säger Jonas Lindberg.

Vänsterpartiet menar att sjukvården var underfinansierad redan före coronapandemin. I januari uppmanade WHO alla länder att bygga upp beredskapslager.

-Det dröjde två månader innan Region Stockholm beslutade att utöka sina redan obefintliga lager av bland annat skyddsutrustning. Irene Svenonius skyller som vanligt på andra men det är hon och moderaterna som är ansvariga för sjukvården, säger han.

De blågröna som styr Region Stockholm (m, kd, c, l, mp) ger inte vården rätt förutsättningar att klara sitt uppdrag enligt Vänsterpartiet.

-Vården måste få kosta. Vi är mitt i en kris och alla ser hur viktigt det är med en fungerande sjukvård. Nu måste sjukhusen häva alla varsel. Vårdpersonalen förtjänar bättre arbetsvillkor. Trots att Stockholm är Sveriges rikaste region så ger moderaterna sjukvården för lite resurser. Det är helt ofattbart.

Regionfullmäktige sammanträder i Landstingshuset i Stockholm tisdag den 5 maj kl 10.00. Mötet går att följa via webb-TV: https://www.sll.se/

 

Fakta ur årsredovisningen

  • Åtta av elva nämnder har otillräcklig styrning och kontroll enligt revisorerna.
  • Personalkostnader inklusive inhyrd personal: -1 379 miljoner kronor, varav 653 miljoner kronor var kostnader för inhyrd personal. Det motsvarar 2,7 % av de totala personalkostnaderna.
  • ”Det krävs även att beroendet av inhyrd personal minskar och att lagda personalvarsel effektueras.”
  • Konsultkostnaderna är 21,3 miljoner kr eller 98 % över budget.

 

Sjukhusens resultat 2019

  • Karolinska -1 866 milj kr
  • KSON – 44,8 milj kr
  • Södersjukhuset -111 milj kr
  • Danderyds sjukhus – 158,4 milj kr
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden + 57,2 milj kr
  • SLSO +228,6 milj kr
Kopiera länk