Sjukvård

Tung kritik mot styrningen av region Stockholm

Det är oklart hur sjukhusen i region Stockholm ska kunna bedriva vård enligt avtal, och samtidigt hålla den strama budgeten. Det slår regionrevisorerna fast i sin årliga revision. Revisorerna riktar en anmärkning mot styrelsen för Karolinska, vars underskott påverkar hela regionens ekonomi, enligt revisionen.

I Stockholm förekom det under 2019 skarpa protester bland anställda inom länets akutsjukvård. En orsak var kraftiga åtstramningar mot regionens akutsjukhus, som alla fått nya sjukhusavtal med krav på att leverera mera vård, samtidigt med högt ställda krav på effektiviseringar.

Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson, (V) region Stockholm

– Åtta av 11 nämnder bedöms inte ha tillräcklig styrning och kontroll – det är en återkommande kritik men ingenting har gjorts, säger Jonas Lindberg, Vänsterpartiets talesperson i sjukvårdsfrågor som pekar på att sjukvården i region Stockholm var underfinansierad redan innan pandemin.

När det gäller Karolinska pekar han på att mycket inte går åt rätt håll.

– Nya Karolinska är i fritt fall – trots sjukhusets försök att förmedla en annan bild. Karolinska utgör sjukvårdsbudgetens största budgetpost och det påverkar hela regionen. Samtidigt är resurserna till våra sjukhus orealistiska.

Läs hela artikeln här:

Kopiera länk