Sjukvård

Ta skydd – nu vill Ebba Busch bygga om vården

När Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson från KD säger sig vilja bygga om vården är det ännu ett tungt skäl att efterfråga skyddsutrustning, skriver Vänsterpartiets Karin Rågsjö och Jonas Lindberg.

Vi har sett vart en vård i händerna på Kristdemokraterna leder, inte minst i Region Stockholm som har ett riksintresse i och med pandemin. Det är i Stockholm det är flest sjuka. Det är också i Stockholm som vårdsystemet är sjukast.

KD har tillsammans med övriga borgerliga partier haft makten över sjukvården i hela fjorton år. Med storvarsel och så strama budgetar för våra offentliga akutsjukhus att även revisorerna undrar hur det ska vara möjligt att leverera vård utifrån de nya avtalen och samtidigt hålla budget.

Vänsterpartiet anser, till skillnad från KD, att den svenska sjukvården, liksom hela välfärden, ska finansieras solidariskt och användas solidariskt. Alla ska kunna lita på att vi får den vård vi behöver. Därför vill vi:

Avveckla Lagen om valfrihet (LOV). Den fria etableringsrätten måste avskaffas. Det är patienternas valfrihet som ska värnas. Inte vårdbolagens.

Stoppa privat vinstutdelning i svensk hälso- och sjukvård.

Stärka Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) ställning så att patienter med störst behov verkligen prioriteras.

Stärka resurstilldelningen till hälso- och sjukvården för att ge sjukvårdsanställda bra löner, bra arbetsförhållanden och bra arbetsvillkor.

Läs hela texten här!

Kopiera länk