Sjukvård

Brister på klinik visar privatiseringskaoset

Kvinnor har blivit dåligt bemötta i samband med aborter på Strandkliniken, ett privat företag som har avtal med Region Stockholm. 45 anmälningar har kommit in till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Nu har det blågröna styret sagt upp avtalet enbart för aborter. Vänsterpartiet anser att regionen ska avbryta allt samarbete med Strandkliniken.

Under våren har det framkommit att Strandkliniken, som driver två mottagningar med avtal med Region Stockholm, under flera år har haft brister i patientsäkerheten och betett sig respektlöst mot patienter, speciellt i samband med aborter. Detta nådde offentlighetens ljus när regionen valde att säga upp avtalet med kliniken gällande abortverksamheten. Patienter har i flera medier berättat om hur personalen på olika sätt har försökt övertyga dem om att avstå från abort.

Catarina Wahlgren (V), gruppledare region Stockholm

Om vården hade varit i regionens egen regi i stället för i privata händer hade vi inte behövt hamna i den här situationen. Med bättre insyn och kontroll hade åtgärder kunnat sättas in på ett tidigt stadium för att komma tillrätta med eventuella missförhållanden, i stället för att stänga ner hela verksamheten när problemen har gått alltför långt. Region Stockholm bär ansvaret för att tillhandahålla vård åt länets invånare. Därför måste regionen också förbehålla sig rätten att planera vårdutbudet efter befolkningens behov, snarare än att lägga vår hälsa i händerna på vinstmaximerande företag. Trots att vi ser allt fler exempel på det kaos som orsakas av privatiseringarna väljer dock den blågröna majoriteten att av ideologiska skäl fortsätta på den inslagna vägen och lämna över mer och mer av vården till privata aktörer.

Läs hela artikeln här!

Kopiera länk