Sjukvård

Stoppa alla nedskärningar i vården och omsorgen i Stockholm

Smittspridningen på våra äldreboenden visar att det finns stora problem inom äldreomsorgen. Nu kräver Vänsterpartiet att alla nedskärningar stoppas inom äldreomsorgen och sjukvården. Arbetsvillkoren måste bli bättre.

Vänster partiet kräver:

• Stoppa alla nedskärningar i äldreomsorgen. I Stockholms stad har Kristdemokraterna stått för nedskärningar på över 165 miljoner kronor de senaste två åren. Det är oacceptabelt. Äldreomsorgen måste få mer resurser, inte nedskärningar.

• Häv alla sparbeting på sjukhusen. Vården kan inte spara mer, den är redan hårt ansatt. Mängder av patienter väntar på vård som de har rätt till och då behövs det mer personal.

• Begränsa användningen av osäkra anställningar inom äldreomsorgen. Inled förhandlingar med de fackliga organisationerna för att teckna ett kollektivavtal om att begränsa användningen av osäkra anställningar inom äldreomsorgen, och ställ samma krav på de privata vårdföretagen.

• Anställ fler sjuksköterskor och läkare inom äldreomsorgen. Kommuner måste få förutsättningar att erbjuda alla sjuksköterskor och undersköterskor betald vidareutbildning med full lön. Inför också chefläkare över kommunal omsorg.

• Permanenta samarbetet som skapats under covid-19. Nu samarbetar vårdcentraler, avancerad sjukvård i hemmet, äldreboenden och akutsjukhus. Detta samarbete bör permanentas och utvecklas.

De blågröna partiernas politik har resulterat i vinster för konsulterna och förluster för patienterna och de äldre. Så får det inte fortsätta. Samhället måste ge alla äldre en trygg och säker vård och äldreomsorgen och sjukvården måste få tillräckligt med resurser.

Läs hela artikeln här!

Kopiera länk