Sjukvård

Notan för vårdskulden bedöms landa på två miljarder

Region Stockholm har dragits med en vårdskuld långt innan covid-19 pandemin.

Vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson Jonas Lindberg anser att sjukhusen och vårdcentralerna hade orealistiska budgetar redan innan covid-19.

– Nu är de ännu mer orealistiska för att klara av vårdskulden. Om Anna Starbrink är mån om att vårdskulden ska kunna hanteras kan hon börja med att häva varsel och besparingskrav på våra sjukhus. Vi måste ha resurser för att bemanna fler vårdplatser, säger Jonas Lindberg och fortsätter:

– Och menar hon allvar med att vårdskulden ska betas av så kan den styrande koalitionen omgående införa klausuler i alla vårdavtal med privata vårdgivare för att särskilda VIP-köer för dem med privata sjukvårdsförsäkringar ska upphöra.

Läs hela artikeln här!

Kopiera länk