Sjukvård

Stockholm behöver fler förlossningsplatser

Att Stockholm behöver en ny förlossningsenhet har stått klart sedan länge och ursprungligen skulle den stått färdig redan 2018. Men den har flera gånger skjutits på framtiden.

I augusti förra året fattades beslutet att S:t Görans sjukhus skulle öppna den nya förlossningskliniken under 2022 med plats för drygt 4 000 förlossningar om året. Själva bygget har också kommit igång, men nu stoppas det av den blågröna majoriteten i Region Stockholm.

Orsakerna är flera. Coronakrisen har medfört extra kostnader för Stockholmsregionen som därför sett över sina investeringsbehov. Och det har bland annat lett till att förlossningen på S:t Görans sjukhus skjuts på framtiden – liksom två planerade närakuter.

Catarina Wahlgren (V), gruppledare region Stockholm

Catarina Wahlgren, gruppledare för Vänsterpartiet i region Stockholm, pekar på att de födande blir runtskickade eftersom resurserna är så knappa. Det rör sig om rena nedskärningar för att klara regionens ekonomi som var dålig redan innan coronakrisen

– Nu väljer de blågröna att stoppa den planerade förlossningskliniken på S:t Görans sjukhus. Men förlossningsvården är redan hårt ansträngd. Det behövs mer luft i systemet. Alla födande ska känna sig trygga att de får en plats när de ska föda. Stockholm behöver fler förlossningsplatser.

Läs hela artikeln här!

Kopiera länk